0

“შეიყვანეს ოთახში ჩახადეს შარვლები…ბავშვების წამების ამსახველი და აღიარებით ჩვენება მაქვს” (ვიდეო)

“შეიყვანეს ოთახში ჩახადეს შარვლები…ბავშვებიც წამების ამსახველი და აღიარებით ჩვენება მაქვს” (ვიდეო)